X
تبلیغات
افشاگر

افشاگر

اجتماعی سیاسی جرم و جنایت خیانت چور چپاول دزدی از مردم بی پناه تجاوز به حریم دیگران معرفی زورمندان و

بازار سنگماشه یا سرای شهزاده؟

بازار سنگماشه یا سرای شهزاده؟

این سوالیست که به ذهن خیلی ها میرسد چرا  پولهای که در بازار سنگماشه  تا و بالا می شود در سرای شهزاده کابل نخواهد شد

به همین دلیل بعضی ها نام بازار سنگماشه را سرای شهزاده مانده اند

هر که ناچار و در مانده باشد و نادار باشد یا باید بمیرد یا اینکه پول کمی را با سود هنگفت بگیرد

البطه تنها مردم نادار و مجبور به این درد گرفتار نیست ادمهای که تا خیلی زیاد مجبور نباشد جر ات نمیتواند که سراغ پول سر فایده برود چرا که این سود نه در دین اسلام روا است و نه در دین کفر

بعضی لوده ها و بد بخت ها از روی لودگی و بی پروای به خیال اینکه با پول سر فایده تجارت کند خودش را بد بخت روز گار می سازد

اهای ادم چه مجبور استی که یک لک کلدار را میگیری باز دو ماه دیگه یک لک افغانی میدهی میدانی  دو ماه بعد یک لک افغانی تو چند کلدار میشه182000یعنی در دو ماه برای یک لک کلدار هشتاد و دو هزار کلدار سود اش میشه نام اش را مانده کلدار به افغانی یعنی تجارت یعنی صرافی  یعنی از این دست به اون دست  یعنی کار یعنی سرای شهزاده تو چقدر بد بختی ادم تو چقدر نادانی میدانی اگر دو ماه بعد یک لک کلدار را یک لک افغانی ندهی چه میشه دو باره ضرب کلدار می کند  باز میشه 182000 کلدار باز سند جناب عالی را برای دو ماه دیگه تمدید می کندبه یک لک هشتاد هزار افغانی خیلی بد بخت باشی اگر اینطور خودت را بد بخت بسازی انهای که از این راه کسب در امد می کند و خودش و خانواده اش را از این پولها تامین می کند ایا این به گلویش می رود؟  فکر کن مسلمان نیستی  انسان هم نیستی؟ کسی که پول سر فایده میدهد با کسی که مگیرد کدام فرق ندارد هر دو از نظر انسانیت پست ترین  شان است .

اما کسی که از روی مجبوری این کار را می کند یعنی مجبور می شود از این سود خوران بی همه چیز پول سر فایده مگیرد ایا اینده اش چه می شود؟

در بازار سنگماشه هستند ادمهای کثیف و کثیف خور که فقط دنبال ادمهای مجبور می گردد تا پولش را سر فایده بدهد چون از ادم غریب اسان گرفته می شود یعنی با زور چون این ادمها حتی حکومت جاغوری را نیز از عسکر  دم دروازه گرفته تا خود مقام بالایش به این پول الوده ساخته و شریف این مردار خوری مردار خوران است.

اما کسی که هم غریب باشد و هم مجبور اگر سر وقت پول کلدار را افغانی ندهد مجبور می شود دو ما ه  دیگه دو برا بر بدهد وقتی قرض اش د هزار رسید مجبور است مرغ پلو بزند یعنی زمین داری موتر داری کدام سر مایه دیگه داری باید بفروشی پولهای سر فایده ات را پس بدهی .

شخص به اسم محمد زمان ساکن جاغوری سنگماشه یکی از معروف ترین های این گروه مردار خور است که در مدت کمتر از یک سال دو لک کلدار را داده و حالا به 20لگ افغانی رسیده و شخص گرینده بنام باقر که  پرزه فروشی لوازم موتر دارد در بازار سنگماشه  حالا چهار زانو  شیشته که اگر تمام سر مایه خودش و خانهدان اش را بفروشد این مبلغ را پوره نمی تواند و هر دو ماه باید کلدار را به افغانی ضرب کند سند پول زمان مردا خور را پوره کند.

شخص دوم:  معروف به سخی (بای) می باشد که از اولیاد سنگماشه می باشد در بازار ولسوالی سنگماشه هوتل بسیار کهنه را سر پرستی می کند اما کارش همین مردار خوری یعنی سر فایده دادن پول است برایش فرق ندارد که باشی فقط برو ضمانت بده اگر 1000کلدار کار داری دو ماه دیگه یک هزار افغانی بده اگر داده نتانستی باید مبلغ افغانی را به کلدار حساب کنی که می شود 1820کلدارو سند تمدید کن  برای دو ماه دیگه باز 1820 افغانی بدهید فرق نمی کند هر مبلغ کار داری  برو بگیر فقط کلدار به افغانی دو ماه 

چه در امدی عالی است کجای ایران می روی اروپا و استرالیا می روی اما زمان و امسال انها در کمتر از یکسال بیش از 18 لک افغانی در امد دارد یعنی بیش از 40هزار دالر که از اروپا سال 40هزار دالر کار کرده روان کرده؟

شخص سوم عبدالاحد نیازی است فرزند الحاج عبدالحکیم نیازی معروف. ساکن چهیل باغتوکه کمتر کسی پیدا میشه حکیم نیازی را نشناسد

احد نیازی یکی از بی چشم و رو ترین فایده خور است که وقتی طرف اش پول را سر وقت پر داخت نکند موتر داشته باشد د یک دقه موتر اش را بجای قرضداری اش بر میدارد و کسی نیست که بگوید چرا چون قرضدار اش استی نداری به درک مو تر که چیزی نیست ببین که چیزی مهمتر از موتر را د جای قرضداری خود ندی  مواضب باشد  لالو........

از  چهیل باغتووپشی که هیچ نگو  شکر فضل خدا چون از قوم بر کت تو است از هر خانه سه نفر چهار نفر در کشور های مانند انگلس که انها را لندنی می گوید اوتریش ناروی  جر منی و غیره  قوم بر کت تو چون در بین منطقه خود با هم همچشمی و اودورزاده گی هم زیاد دارد و چشم ندارد یکی زیاد تر از خودش داشته باشد تا می تواند برای پدران که تازه از پوی بد غیغو و که مه ی راف و بلدیرغو خلاص شده چپلی کیرو و پاهای تر قیده را از یادش بره  حالا به رقابت پر داخته و بعضی ادمهای مسیکن و فقیر که در بین شان قرار دارد زیر پا چنان می فشارد که نگو و نپرس پولهای که معلوم نیست اولاد شان با چه زحمت و خاری کار کرده برای شان حواله می کند قبل از اینکه از حواله داری بیارد انها را وقت معامله می کند و سر سود می دهد شاید اولاد شان سال چند هزار دالر بیشتر نفرستد اما پدران بدون در نظر داشت حرمت انسانیت حلال و حرام سود انگفت و بی شماری را در جیب میزند نام اش را می ماند صرافی معامله .

حالا خوب است وقتی بعضی ها را بگوی چرا ایقدر سود زیاد میگیری می گوید سود نیست تجارت است کار بار است حرام نیست هم فلانی شیخ فیتوا داده هم فلانی باور نداری خط اش را نشانت میدهم  که است که باور نکند ؟

شاید همین ملا ها و شیخ ها هم از این کارا بکند منم شنیدم یکی از معروفترین هایش در جاغوری این کار را می کند و هر دو ماه  یک بار برای تجدید اسناد که پولهایش را داده به اطراف رفته سند اش را تمدید و یا پولهایش را اخد می نماید این ملت بد بخت چقدر به تو اعتماد دارد هر هفته روزهای جمعه صد ها نفر پشت سر تو نماز می خواند چطور دلت میاید که به انها خیانت کنی؟ اگر این حرفها راست باشد که لعنت بر تو و شاگردان تو که برایش  فتوا دادی و به جان مردم بد بخت و فقیر انداختی تا از گوشت جانش هم که شده بکند

بزودی لیست دیگر از این حرام خوران در اختیار تان قرار خواهم داد.

بدرود

غلام فاضل یار محمدی

 

 

ایمیل که تقدیم شما شد از طرف دوست خوب ما غلام فاضل یار محمدی فرستاده شده  برای شما عزیزان نشر شد

شما دوست عزیز هم اگر کدام مطالب واقعی

که بیانگر واقعیت ها باشد خیانت جنایت و... میدانید

 پر ده از اسرار انها برداشته و راز های ننگین انها را افشا نماید

شما می توانید مطالب تان  به ادرس بر قی ما بفرستید

Jasos.jaghori@yahoo.com

یا اینکه مستقیم از بخش نظرات وارید کنید تا در اسرع وقت و به زود ترین فرصت برای تان در صفحه اصلی وبلاگ قرار دهیم.

 

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه سیزدهم مرداد 1389ساعت 11:41  توسط افشاگر  | 

اقای رجا و دین مسحیت

می گوید شخص به اسم رجا از منطقه لومان جاغوری سر دسته و یگانه کسی است که دیگران را به دین مسحیت دعوت کرده اند

گرچند در تصاویر پخش شده اقای رجا یگانه شخص است که مراسم دین مسحیت را بجا اورده و دیگران ایشان را همراهی نموده است که تعداد انها که در تصویر وید یوو دیده می شود بیش از ۳۰ نفر است

اما اقای رجا که بچه برادر اقای فیاض لومان جاغوری می باشد و یکی از پاهای شان را در وقت جهاد و همرای با اقای فیاض کاکای خود از دست داده است وحالا یک پای پلاستیکی دارد

اقای رجا فعلا در شهر کابل زندگی می کند و می گوید از دو سال به این طرف وضعیت زندگی ایشان بطور قابل ملا حظه ای  رشد داشته است و مردم بیشتر باور مند است که خودم چون یکی از کسانی است که دیگران را به این دین  یعنی مسحیت دعوت می کند وضعیت مالی اش بی اندازه خوب شده است

اما در مصاحبه تلویزیونی که با یکی از شبکه های داخلی افغانستان به اسم نورین داشت همه این حرف ها را رد کرد

اقای رجا در شروع مصاحبه طبق هدایت نطاق تلویزیون  کلمه خود را خواند لا الاهه ......محمد رسول الله

اقای رجا در پاسخ به سوال خبر نگار چنین گفت که من به عنوان جاسوس دستوری این کار را انجام داده ام تا مراکز مسحیت را در مرکز کابل کشف کنم و برای این کار مدرک دارم

خبر نگار می پر سد چرا فامیل تان یعنی زن و اولاد هایت را داخیل این موضوع ساختی ؟

وی در جواب گفت اگر این کار را نمی کردم انها به من اعتماد نمی کرد و من مجبور بودم اعتماد انها را ایطوری جلب کنم

می پر سد چه دست اورد داری در جواب می گوید من بیش از ۷ مرکز را در کابل  که از دو سال قبل اغاز کرده بودم شناسای کردم

ایا کجا است می توانی ادرس انها را در اختیار بگزاری ؟

بله چهار مرکز اش را بلدم و ادرس ان فلانحا است  دو مرکز دیگر را بلد هستم اما با ید خودم بروم چرا که زبانی گفته نمی تانوم چرا که ادرس کوچه پس کوچه است و یک مرکز دیگر ان را کشف کردم هنوز ادرس اش را نیافتم

ایا قبل از شما هم در افغانستان کسی به دین مسحیت پیوسته است؟

بله از دو سال قبل که من داخیل انها شدم ۳۰۰نفر دیگر نیز از اقوام مختلف  به دین مسحیت پیوسته بود

پس شما به دین مسحیت نرفته اید و مسلمان هستید؟

بله الحمدالله مسلمان هستم

پس کلمه بگوید اگر اسلام هستید ؟

اینبار اقای رجا حساسیت نشان داد چرا که از اول کلمه خواند ه بود و در جواب گفت که من به دستور شما نمی خوانم و شما که هستید بحث انها داغ شد و بر نامه هم ختم گردید چرا که نزدیگ بود مشت به یخن شود.

حالا به مطلب دیگری از وبلاگ زیبا جاغوری توجه نماید

شیخ های که مسیح شده گلی سر سبد یا واجب القتل

 

نظر یادت نره عزیز

دیرست که میشنیدم تعدادی از جوانان مابرای اینکه بتوانند در کشور های ارپایی کیس درست نمایند به دفتر تبلغات دین مسیحیت مراجعه مینمایند . متاسفانه در این اواخر از شبکه تلویزیونی نورین توسط دیش آنتن دیدم که تعدادی از جوانان را در حال دعا ونیایش برای حضرت مسیح (ع) بودند که متاسفانه یکی آن شیخ رجا ملحد از لومان بود که تعدادی از جوانان ما را برای این عمل سوق میداد .

زنان ومردان را برای غسل میبرد وهمه وهمه.

ولی تا جائیکه دیدم تعدادی زیادش از آشنا معلوم میشد

حالا نظر چند خواننده این وبلاگ..

شیخ های که مسیح شده گلی سر سبد یا واجب القتل - 2 نظر

نویسنده: یاسین-صمیم
سه شنبه 11 خرداد1389 ساعت: 15:47
سلام دوستای عزیزبسلامت باشید.
من هم ازاین بابت متاسفم ولی تاجایی که من درجریان هستم وبگفته خودشیخ رجاکه می گفت من بخاطرافشاگری مراکز تبلیغات دین مسیحی اقدام به چنین کاری کرده است ولی سوال اینجاست که هدف مشخص این شیخ چه بود؟
نویسنده: هزاره
سه شنبه 11 خرداد1389 ساعت: 17:45
خاك برسرتان جاغوري ها مسيحي شديد
پسر برادر فياض لومان هم مسيحي شده است
دين تان به خاطر نان است هركس كه شمارا نان داد همان دين را قبول ميكنيد.
 
گزارش دیگر از  سایت خبری دیگر
 
گزارش جنجالی که خبرنگار فارس را راهی بیمارستان کرد
گزارش افشاگرانه از تلاش غرب برای جذب جوانان افغان به مسیحیت

خبرگزاری فارس: غربی‌ها سرمایه‌گذاری‌های گسترده‌ای را برای دور کردن جوانان افغان از هویت اسلامی خود آغاز کرده و بدین منظور ده‌ها کلیسا در ولایت‌های مختلف افغانستان دایر کرده‌اند.


به گزارش خبرگزاری فارس، دموکراسی به سبک غربی که ارمغان حضور کشورهای غربی در افغانستان است، تبعات ناگواری را بر پیکره این کشور که 99 درصد از جمعیت آن مسلمان هستند، وارد کرده است.
خیزش آرام مربیان مسیحی در میان اقشار مختلف مردم مسلمان افغانستان به ویژه دانشجویان این کشور، تحت نام دموکراسی از جمله عوارض ناگوار این دموکراسی غربی است.
تجربه این رویداد در کشورهای منطقه و مسلمان مانند تاجیکستان و پاکستان نشان می‌دهد که این سرمایه گذاری کلان می‌تواند طیف وسیعی از قشر هدف گرفته را بدون نیاز به هیاهو و جنجال جذب کند.
هدف قرار گرفتن دانشجویان برای گسترش مسیحیت از سوی نهادهای وابسته به غرب و سهل انگاری مسئولان افغانی در برابر این اقدام هدفمند، عواقب خطرناکی را برای این کشور مسلمان در پی خواهد داشت.
"احمدشاه رجا " محقق افغان است که به منظور تحقیق درباره شبکه‌های گسترش مسیحیت، وارد یکی از کلیساهای مخفی شهر کابل شده بود تا تحقیقات خود را در این زمینه تکمیل کند.
وی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری فارس در کابل گسترش و فعالیت مسیحیت را در افغانستان وحشتناک توصیف کرد و اظهار داشت: عده ای در افغانستان به شدت در تلاش هستند تا با گسترش مسیحت، این دین را جایگزین دین اسلام کنند.
احمد شاه با بیان جزئیات بیشتر خاطرات خود را چینین بیان می‌کند: شخص رابط من را به منزلی در منطقه "کارته 4 " شهر کابل برد و در آنجا وارد اتاق بزرگی شدیم که مردی 35 ساله در آن منتظر من نشسته بود، نام این شخص "رستم خان " بود و او شهروند تاجیکستان و مربی این مرکز بود، پس از چند لحظه، شش جوان دیگر نیز به ما پیوستند و دریافتم که آنها متعلق به ملیت های مختلف و از دانشجویان دانشگاه کابل هستند، هنوز چند لحظه از آشنایی ما نگذشته بود که دو جوان دیگر هم از دانشگاه پلی تکنیک کابل به ما پیوستند.
این محقق افغان افزود: فضای اتاق دلهره آور و دلتنگ کننده بود، به خوبی می شد حس کرد که همه احساس گناه می کنند و از همدیگر خجالت می‌کشند.
این شهروند افغان گفت: در این حال سوالی در ذهنم ایجاد شد که چرا بخش عظیمی از جوانان مسلمان کشور افغانستان که در دامن پدر و مادری مسلمان پرورش یافته‌اند در کام مسیحیت فرو می روند.
رجا ادامه داد: تنها کسی که در این اتاق خوشحال و پیروز به نظر می رسید رستم خان بود که توانسته بود عده ای جوان مسلمان را به باورهای مذهبی خود بی اعتقاد سازد.
وی افزود: پس از صرف چای رستم خان ما را به شکرگزاری وا داشت و با هم مراسم شکرگزاری را به جا آوردیم، سپس به هر نفر یک جلد انجیل داد و تدریس شروع کرد.
این شهروند افغان خاطرنشان کرد: حدود یک ساعت به سخنان او گوش دادیم و او در این مدت از انجیل برای ما می خواند و سپس تفسیر و تحلیل می کرد.
به گفته وی، این معلم مسحیت حرف‌های بی محتوای زیادی را ارائه کرد و تعریف او از خداوند 3 گانه که عبارت از پدر، پسر و روح القدس بود بسیار غیرعقلی و غیرمنطقی بود و این سخنان برای شخص مسلمانی که در تمام طول عمر خود به خدای واحد ایمان و اعتقاد داشته و عیسی را فقط پیامبر می دانسته است، بسیار غیر منطقی جلوه می کند.
وی گفت: درس آن روز به پایان رسید و باید از اتاق خارج می شدیم زیرا گروه دیگری در راه بودند که باید جای خود را به آنها می دادیم.
احمدشاه تاکید کرد: گرچه ما با انگیزه تکمیل اطلاعات در راستای روند مسیحی شدن جوان ها و دست های پشت پرده این روند وارد این منزل شدیم اما پس از خارج شدن از آن منزل، نفرت و انزجار سراسر وجود ما را فرا گرفته بود و به شدت احساس گناه می کردیم.
وی افزود: در این هنگام از خود پرسیدم کجایند کسانی که یک عمر سنگ حراست از مرزهای ایدئولوژی اسلامی را به سینه می زنند، کجایند آنهایی که یک عمر از سفره اسلام تغذیه کردند و به نام حامیان عقاید اسلامی شعار می دهند؟
این محقق افغان ادامه داد: امروز یک نسل در حال تباه شدن و سوختن است، نسلی که امید آینده افغانستان است در حال نابودی است و دودش از دودکش های کلیساهای مخفی ولایت‌های کابل، "مزار "، "جلال آباد "، "قندوز " و "بامیان " به آسمان بلند است.
رجا ادامه داد: این یکی از چندین پدیده شومی است که به دنبال دموکراسی دورغین غربی به افغانستان آمده است و لانه‌های فساد اخلاقی، میخانه های متعدد در "شهرنو " کابل، مهمانخانه های محل اقامت خارجی ها و کلوپ های شبانه همه فرایند این دموکراسی منحط است که در حال تبدیل شدن به یک فرهنگ می باشد.
رجا گفت: به مدت 3 هفته هر چهارشنبه به این مرکز رفتیم و در کلاس های آنها شرکت کردیم، در این چهار جلسه با تمام همکلاسی ها آشنا شدیم و در جمع این دوستان کسی بود بنام "ذکی " که تازه از کلیسای بزرگ "دهلی نو " برگشته بود، وی بیشتر دانشجویان را تشویق می کرد تا به این گونه مراکز روی آروند و در گفت وگو با او پی بردم که کلیسای دهلی نو از او خواسته بود تا افراد بیشتری را جذب کند و برای این هدف وی را به یک زن تایلندی در کابل معرفی کرده بودند.
وی افزود: نام مستعار این خانم "بیجن " بود که جزء مقامات عالی رتبه بیمارستان خارجی "کیور " مستقر در کابل بود و در آن بیمارستان مسئول جذب پرسنل بود.
رجا اظهار داشت: به کمک ذکی توانستیم هفت کلیسای خانگی دیگر را کشف کنیم که 3 باب از این کلیساها در "کارته 4 " شهر کابل، 2 باب در "کارته 3 "، 1 کلیسای بزرگ در "سرک 4 سیلو " و 1 باب کلیسای دیگر در منطقه "پل خشک " در غرب کابل بود و جالب است که تمام این کلیساها در یک سمت شهر کابل واقع شده اند.
رجا در ادامه اظهار داشت: جشن کریسمس سال 2008 که خودم نیز در آن شرکت داشتم در کلیسایی که در منطقه سیلو قرار دارد برگزار شد که تعداد شرکت کنندگان در این جشن به 150 نفر می رسیدند.
این شهروند افغان گفت: چهار ماه بعد از جشن کریسمس، به ما اطلاع دادند که هئیت بلند پایه ای از کلیسای مرکزی اوکراین برای بررسی از کلیساهای کابل، قندوز و بغلان به افغانستان سفر می کند و بعد از 10 روز در اردیبهشت 1387 هئیت متذکره شامل 2 مرد یکی آمریکایی به نام "برد " و دیگری اوکراینی بنام "گریگوری " و همسر و دختر گریگوری وارد کابل شدند و میهمانی را به افتخار کسانی که تازه مسیحی شده بودند در رستوران "نگین آسیا " به راه انداختند.
رجا در ادامه گفت: این هیئت پس از گفت‌وگوی مفصل پیشنهاد داد تا 12 نفر باید به اوکراین اعزام شوند و مدت 2 سال در کلیسای اوکراین آموزش ببینند و پس از اخذ مدرک برای آموزش به افغانستان بازگردند.
به گفته وی، برخی از تازه مسیحی شدگان از گریگوری خواستند تا آنها را غسل تعمید بدهند که این درخواست با استقبال او مواجه شد و در منزلی در کارته 3 کابل که متعلق به یک تبعه کره‌ای بود، مراسم غسل تعمید آغاز شد.
به گفته احمد شاه رجا، هیئت وارد شده از اوکراین در حین غسل تعمید به تازه مسیحی شدگان می گفتند که با غسل تعمید، انسان مانند کودکی می شود که تازه از مادر متولد شده است و تمامی گناهان قبلی او هر چند بزرگ باشد بخشیده می شود.
وی تصریح کرد: این هیئت تمامی متقاضیان را به نام عیسی مسیح خدا عسل تعمید دادند و بدین ترتیب عده ای به دین جدید عیسی مسیح پیوستند.
به گفته رجا، در نقاط مختلف کابل ده ها کلیسا وجود دارد که آنها فقط موفق به دیدن هفت کلیسا شدند و صدها جوان در این کلیساها مشغول آموزش آئین مسیحیت هستند، شاید این کلیساها به این دلیل در غرب کابل واقع شده اند که تمامی دانشگاه های کابل در همین منطقه متمرکز هستند.
این محقق افغان افزود: پس از تحقیق تکمیلات در این زمینه، گزارشی را به چندین موسسه اسلامی در کابل ارائه کردیم اما جز اظهار تاسف از آنها عکس العمل دیگری بروز نکرد و یا هم توان بروز عکس العملی را نداشتند.
احمد شاه رجا معتقد است که فقر فرهنگی و دینی ناشی از کم آگاهی جوانان، فقر مادی که یکی از حربه های جذب جوانان است و کم کاری علمای افغانستان از عوامل عمده گرفتاری جوانان در دام مسیحیت است.

به دنبال انتشار این گزارش درباره روند گسترش مسیحیت در افغانستان که توسط خبرنگار خبرگزاری فارس در کابل تهیه شده بود، شب گذشته این خبرنگار توسط افراد مدعی حمایت از مسیحیت هدف حمله قرار گرفت.
این خبرنگار در حال حاضر به علت شدت جراحات در بیمارستان بستری و تحت مداوا قرار دارد.
همچنین ضارب از سوی عوامل امنیتی افغانستان دستگیر شده و تحت بازجویی قرار دارند.

 
 

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه چهاردهم خرداد 1389ساعت 20:0  توسط افشاگر  | 

در مورد دین مسحیت چه میدانید؟

این چیزی است که به سر زبان ها افتاده است بطور یکه یکی از داغ ترین موضوع رسانه های کشور در این روز ها  تبدیل شده است 

می گویند بیشتر مردم در مناطق مختلف افغانستان  به دین مسحیت رو اورده است و این موضوع نگرانی های را نیز برای بزرگان و عالمان دین در افغانستان به دنبال داشته است و موضوع در پارلمان افغانستان  فرستاده شده است .

سوال :

ایا هدف از این کار بعضی مردم چه است؟

۱ هدف پزیرفتن دین مسحیت  برای در خواست پناهنده گی خواهد بود؟

۲ هدف انها بدست اوردن پول خواهد بود؟

۳  یا اینکه دین مسحیت را به عنوان دین واقعی خود می پزیرد؟

این سوال است که ذهن همه را درگیر ساخته است

شنیده ام متاسفانه تعداد ۳۰ تا ۴۰ نفر در منطقه جاغوری نیز تصویر شان در موبایل ها و سی دی ها دیده شده است که همه انها حتی همرای فامیل شان در حال انجام مراسم دین مسحیت است

بزودی لیست است این افراد را در اختیار تان قرار خواهم داد

شما نیز اگر چیزی در این مورد میدانید با ما در میان بگزارید

این مطلب را دوست عزیز بنام  ضد مسحیت از جاغوری فرستاده است تشکر از  همکاری این دوست عزیز.

+ نوشته شده در  سه شنبه یازدهم خرداد 1389ساعت 19:54  توسط افشاگر  | 

کاندید بالای 18سال در جاغوری

عزیز قندولک های جاغوری سلام

همان طور که خبر دارید در جاغوری مرد باب همه خود را کاندید کرده برای پارلمان افغانستان یعنی از هر خانه یک کاندید. که باید  به که رای بدهد ؟و که باید برنده شود؟

تجربه تلخ انتخابات شورای ولایتی سال جاری بس نیست؟ شلغم زردک کچالو همه خود را کاندید کرده و با سرنوشت مردم خود بازی می کند ؟

به باور مردم انهای که خود را کاندید کرده هدف شان برنده شدن در پارلمان افغانستان و خدمت به مردم نیست بلکه هدف انها این است که از جاغوری نباید کسی به پارلمان افغانستان راه پیدا کند به این معنی که هر کاندید پولهای زیادی از احزاب مختلف به جیب زده و خود را کاندید کرده تا رای مردم را پراکنده کند تا هیچ شخص از جاغوری در پار لمان راه نیابد و هر نامزد هدف خاص خود را دارد نه سر نوشت مردم را

لیست منتشر شده که اسامی کاندیدان را نشان میدهد در بین انها کسانی هستند که در گذشته بجز خیانت کدام خدمت به مردم نکرده است

یک: خداداد عر فانی ولسوال بر کنار شده که بیش از 5سال در جاغوری ولسوال بود کدام خدمت که نکرد به مردم هیچ بلکه دامن فساد رشوت خیانت و غیره را گسترش داد و امروز مردم بد بخت ما از خیانت ها و جنایت های عرفانی بیداد می کند حق مردم جاغوری را پایمال کرد کمک های موسستات خارجی و داخلی را که برای مردم فقیر جاغوری از جمله ارد برنج لوبیا و غیره را برای انها اختصاص داده شده بود نامردانه به خورجین خود ریخت بدون اینکه یک دانه انرا به مردم داده باشد خیانت های عر فانی مثل روز برای مردم عزیز ما روشن است که حق مردم را به کجا ها که سر مایه گذاری شخصی نکرد موتر های مدل بالا زمین های قمتی در کابل  شهر ک رهایشی  بنام شهرک عرفانی ارد فروشی های شهر غزنی و دیگر.....نشاند هنده خیانت اقای عر فانی است که با همایت کریم خلیلی در جاغوری فرستاده شد تا حق مردم را زیر پا نماید مردم جاغوری به این باور است که اگر انتخابات پارلمانی پیش رو نبود عرفانی چوکی رشوت و فساد را به هیچ عنوان رها نمی کرد .

گرچند ظفر شریف ولسوال جدید جاغوری از خان زاده ها است مخالف رشوت و فساد در جامعه است مگر می شود شاگرد های که عرفانی تربیه داده از خود به جا مانده است بزودی فساد و...در جاغوری ریشه کن شود؟ظفر(خان) شریف از خاندان شریف خان پلوط می باشد و یک دوره در جاغوری نیز ولسوال بوده است و این دوره دوم ایشان است در دوران گذشته اولا وظیفه شناس و مردم دوست بود اما می شود با یک نفر پاک نفس و صادق کابینه یک ولسوالی را پیش برد؟در حال که فساد در ادارات دولتی جاغوری به اوج خود رسیده است ومردم را نسبت به دولت مردان نا امید و بی اعتماد ساخته است ظفر خان در دوره گذشته که ولسوال جاغوری بود خودش در بین مردم از محبوبیت خاص برخوردار بود اما شخص بنام ظاهر از قریه منتکه سبز چوب که گویا موتر وان (راننده) ظفر خان بود به بهانه های مختلف از مردم پول میگرفت تا مثلا کار انها را توسط ظفر خان انجام دهد وهمین باعث بد نام شدن ظفر شریف خوشنام شد و مردم کم کم از ایشان دلسرد و نا امید شد و بعد از مدت گرگ دیگر از راه رسید چهره انسانیت  به خود پوشاند و شروع به خون مردم خوردن کرد واین کابینه فاسد تا امروز که بیش از 5 سال میگزرد ادامه داشت .

اقای ظفر خان (شریف ) به مردم وعده داده است در صورت که مردم و موسفیدان منطقه از ان حمایت کند به زودی فساد را از کابینه ریشه کن کرده و به مردم خود صادقانه خدمت می کند انشا الله .

ماهم برای ولسوال جدید جاغوری ارزوی توفیق و سلامتی داریم وموفقیت شان را در اجرای درست  امور خواسته  وبرای مردم مظلوم و رنج کشیده جاغوری مان دعا می کنیم.

این مطلب را برادر خوب ما  حسین راسخ زاده در قسمت ثبت نظرات برای ما فرستاده است که از این برادر خوب ما تشکر می کنیم  به امید اینکه همکار دایمی جاسوس باشد.

 

دوستان عزیز اسامی کاندیدان که برای پارلمان افغانستان خودرا نامزد کرده اند در مورد شخصیت ها سابقه خوب و بد انها روشنی بدهید تا مردم ما با چهره انها اشنا شود و در باره انها بشتر بداند.

یک : الحاج عباسی پاتو 2:عبدالاحمد فیاض لومان 3: محمد حسين جاغوري سنگماشه موسیس و بنیانگزار  رادیو جاغوری 4 : خانم نفيسه عظيمي سنگماشه ممدک ونماینده شورای ولایتی غزنی 5 : هادي بشارت پاتو 6 : خداداد فقيهي اوتقول 7 : احمد علي ناصري خرتیزک 8 : عبدالمجيد ناصري داود 9 : حسن نوري داود 10 : محمد عارف اكبري المیتو 11 : آصف اميني یزدری 12: فياض رئيسي  انگوری 13: عبدالخالق ازاد چهیل باغتو هوقی (جاشه) استاد در لیسه عالی نور 14: محمد علي رسولي المیتو 15: بوستانعلي نوازي اوتقل 16: خداداد عرفاني ولسوال سابق جاغوری 17:  شكرالله حيدري چو بدر زار18: اقاي اخلاقي هیچه  وبابه 19: عبدالقادر سعادت بو سعید20: محمدجان رضايي المیتو 21: حسن رضا يوسفي داود22: محمدعلي عليزاده بابه23: خانم شاگل رضای چوب بدر زار نماینده فعلی مردم جاغوری در پارلمان 24: اقاي شفايي اوتقل

شاید در بین این چهره ها انسانها ی خوب با تجربه خوش نام سابقه نیکو خدمت گزار مردم نیز باشد و شاید در بین انها جنایت کاران خیانت کاران رشوت خوران با سابقه بد و.... باشد

پس در باره این چهره ها هر چه میدانید برای جاسوس اطلاعات بدهید تا برای تان به نشر بسپارد و مردم عزیز ما با انها بیشتر اشنا شود.

جاسوس جاغوری منتظیر شماست .

 

نظر یک خواننده گرامی:

از ناوه

سلام دوستان وبازدید کننده گان سایت !
در مورداسم جاسوس جاغوری من فکر میکنیم یک کلمه مناسب دیگری انتخاب مینودید بهتر میبود . من نظر شخصی خود را طوری بیان مینمایم که در بین این همه کاندیداتور هافرزندان خوب جاغوری هم حضور دارند .ولی یگتعداد شان به حدی بد وزشت اند که اصلا وهمیشه در ضدیت با مردم قراردارند که قرار ذیل است .
1- ملا نوری از داود 2-عرفانی ولسوال اسبق 3-فیاض لومان 4-عباسی باطو 5- ملا حیدری از بدزار 6- اصیف از یزدری . اینها را میتوان در جمله بدترین افراد جاغوری نام برد
دوم افراد هستند که نه خوب اند ونه بد . خداد فقهی وشفاهی وبوستانعلی از حوتقل سعادت بوسعید حسن رضا داود وخانم نفسه از ممدک سنگماشهمحمد علی از المیتو
سوم محمد علی اکبری از المتو اخلاقی از هیچه ومحمد جان رضایی از المتیو را شناخت در مورد اش ندارم .

 

 

+ نوشته شده در  شنبه یکم خرداد 1389ساعت 19:42  توسط افشاگر  | 

عبدالواحد حکیمی پسر ارشد حکیم نیازی

خبر ...   

ای از اجه شی نمنه انی خبر ره گوش کو

جاسوس موگیه یک نفر نام شی عبدالواحد حکیمی استه بچه یک مرد سر شناس  مثلن جهادی که تا حالا زیاد تر از بیست نفر را کشته د دوران سالهای مثلن جهاد که بین تینه اغیل و بلنه اغیل بوده جهاد بوده

ای ادم سر شناس و معروف  که ازی پیش حکیم نیازی بود حالا خانه خدا را رافته زیارت کده بخی الی حاجی نیازی موگه خانه شی د چهیل باغتو اوقی استه

بچه ازی بیبخت ره موگیه رقم اته خو وری حاجی شده الی حاجی حکیمی موگیه  حاجی صایب حکیمی موگیه چند روز پیش عشق حاجی سریش زوری کده رفته پالوی خاتون یک هنر مند معروف جاغوری گی و در مقابل درخواست مطالبه عشقی خود هفته 100دالر وعده کده بوده خاتون هنر مند غیرت شی قبول نکده شوی شی که د خانه امده قد شوی خو گفته شوی غیرتی هم عصبانی شده رفته چندین ضربه قاچو بوبوخشید ضربه چاقو روده شیره د بله روی شی  اوار کیده اگر باور شیم نمیه بورید د شفاخانه استقلال کابل توخکید جالب است که هنر مند معروف از خویشاوندان نزدیک اش بوده وجالب دیگر اینکه ایشان کمی اخوندزاده هم استه حاجی که استه خیره اته شی هم حاجی استه بازم موگیه جالب استه که اته شی امو خود حاجی نیازی چندی قبل داروی تفنگ ازمایش میکرده و داروی تفنگ بیرحمانه اتیش میگره حاجی صایب را تبدیل د یک رقم دیگه مونه که هیچ فامیده نموشه که امی حاجی نیازی استه یا نگو نیم سوخته دیگه موگیه تا زه دو روز موشه حاجی از شفاخانه رخصت شده که حاجی بچه حاجی ضربات گرم و نرم چاقوی هنر مند دلاور و غیرتی را نوش جان کده الی  د سر جای اته خو زیر تداوی است موگیه که د قصد کوشتونشی زیده  خو حاجی کمی قاغ بوده سر قاچو باز قاچو گفتم بوبوخشید چاقو سر شی د جای اصلی نرسیده موگیه د امید خدا شاید خوب شونه .....

چیز گفتی ؟چه جالب رستی رستی که جالب شده موره جاسوس مه از جاغوری موگیه که چند سال پیش اته حاجی حکیمی یا امو حاجی نیازی  د وقت گیرک زیدو تفنگ شی  د جای که د قر قه بوخره د گیرک چی موخره که جای بجای دم شی بور موشه موگیه جالب است که او بچه بیبخت بازهم بچه بیرار هنر مند بوده کل بد بختی د سر هنر مند بوده دیگه بیرار گل توخکید د هنر مندی زیاد شوق نکید که چانس بد نصیب شوم نشنه دور از جانشیم          چیز گفتی ؟ موگیه نام هنر من جمعه تقوی بوده موگیه چند سال پیش قد فامیل از ایران امادگ د شوق هنر مندی و هنر نمای د جاغوری اما روحانیون جاغوری با زورمندی حاجی نیازی و امسال ان از جاغوری راندن و رهسپار کابل شان روان کدن بوبوخشید زیاد کابلی بلد نیستوم ازیکه د کابل هیچ نرفتوم موگیه جمعه تقوی د کابل بوده در این سالهای به کاری های هنری خود د کابل ادهمه داده مل اواز خوانی بازی در فلم ها و سریالها نواختن دمبوره البطه که موگیه ای هنر مند هنر مند خانوادهگی است بشمول همسردو بچه و یک دختر اش بنامهای مبعث مظاهر وامینه تقوی وخاتونشی خاجر تقوی       خو دیگه هنر مندی ازی کارا داره دیگه از دیست اته حاجی تو تا کدی الی بچه حاجی توره د ال  نمیله  خو خدا کنه که این دفه از شفاخانه امد باز هفته 200دالر نگیه موگه عشق حاجی و ملا زاده زیاداسته .

خدا خبر راسه نیه او بیرار جان قومی گل شومو که د نیزدیک استی پرسان کنید راس استه یا نیسته که امی جاسوس خدا زده .......

 

او بیرار دم ما چیز خبر تو که ای مطلب را می خوانی شاید توهم حاجی زاده باشی اخوند زاده باشی توخکو تو د دل خو دیق نشنی جنگل موگه تردارد خشک دارد همه مثل هم دیگه نیسته افرین قندیم شونی در اینده نزدیک و دور معرفی اخوندهای خوب با شخصیت اهل علم و تقوا وحاجی ها ی مخلص راه حق راه خدارا هم به معرفی خواهم گرفت

اما در کل اینجی زیاد تر ادم های که مضیرباشه برای جامعه برای قوم انسانهای غریب بی دفاع  باشه سنگ سار موشه تو اگه اخون باشی حاجی باشی هرکه باشی اما پاک و مردم دوست باشی نزد مانه بلکه نزد همه مردم عزیز و شرینی

بازم ازی خبرا برای جاسوس د قد دیسمال بسته کده  بیارید

 

تشکر مونوم از فرستنده این مطلب شرم اور
+ نوشته شده در  پنجشنبه سی ام اردیبهشت 1389ساعت 17:27  توسط افشاگر  | 

جاسوس جاغوری متولد شد

بسم الله الرحمن الرحیم

انهای که با تولد جاسوس خوشحال استه برای شی تبریک موگیم و انهای که خوش نیسته برای شی تسلیت موگیم

بیرار خوار قومای قند دوستای شیرین جاغوری سلام گرم از مه د کولگی از شومو بیرسه خدا کند د ار جای که باشید خوب و جان شیم جور باشد.

الیگو بیرادرای عزیز قومای گل موگیه از بیکاری کده وبلاگ جور کدو خوب استه 

از چانس بد از مه یک چار پن سال پیش از ایران خدا زده هوای اروپا د سر مه زد امدوم د یکی از کشورهای اروپای از بد چانسی و بیبختی از کل مردم که از مه کده وخت امده بود از مه کده دیر امده بود قبول شد مگم مه بیبخت تبالی قبول نشدوم بیکار بی پنا بیکس بی روپی امینجی استوم ایچ نموفاموم اخیر مه چیز موشه

چند دیر پیش ای مملکت کافیر از مه تذکیره پرسان کد گوفتوم دیروم د اوغانستان استه اته خو موگیم بلده مه روان کنه اته خو گوفتوم اته مه گفت او بچه تو که تذکیره ندره الی چیز کار کنوم گوفتوم ار رقم موشه بلده از مه جور کنو گفت خو چند روز باد پرسان کدوم گفت او بچیم رافتوم د ولسوالی جاغوری از مه 600دالر تلبیست مه تابالی دالر را ندیدوم که چیز رقم استه مه د جیب خو 600اوغانی ندروم او 600دالر از مه میتیلبه اته مه گفت ولسوال موگیه بچه تو د اروپا استه کمتر ازو نموشه از اته خو پرسان کدوم ار کس اگر خودشی بوره د ولسوالی بلدخو تذکیره بیگره چند روپی میگره اته مه گفت تذکره گرفتن مفت استه در واقع اما اینجی سر مردم 100اوغانی تا که زورشی بیرسه بال تر از 1000اوغانی ام از مردم قلیب مونه زیاد ناراض شودوم از اته مه که گیله نبود بیچاره روپی ندره مه بیبخت که قبول نیستو پیسه پیسه ندروم  اته خو گفتوم خو خیره زیاد ضرور نیسته اگر قبول شودوم که خوب اگر نشدوم دیگه چاره نیسته مجبور استوم دیگه از دیست غریب که کار نمه یه تبالی که ره زور دیده که ظلم نکده که ولسوال از مو نکنه.

امزو پاس زیاد دل مه درد کدک گفتوم دیگه کار از دیستمه نمیه تا چه وقت ایقدر سر مردم غریب ظلم دوام مونه اینجی دیگه چیز ندروم انترنت از مو مفت استه روزانه یک سات دوسات امزو خاطر گوفتوم بیه که مه هم یک شمشیر زیده شوم د سر امزی مردمای ظالم که ایچ رحم ندره امی ولسوال از مو و شومو چیز فایده شی در مو مردم رسیده شیمو بوگید غیز از ادم کوشتو خون مردم خوردو حق مردم خوردو دیگه مردم د کجا رسید مردم از مو و شومو د کجا رسید شیمو بوگید امی ولسوال برای از مو مردم چیز خد مت کیده

چند وخت پیش گوشای مه جینگ کد که یک نفر دیگه خود سلسل دیلجی کده امده دنام ظفر شریف گوفته پسشو که کرزی مره سر جای تو شنده عر فانی گوفته یک دو روز مره مولد بیدی که قرض خو از سر مردم جمع کنوم ازوختی اردیمو گب میزنیم توره که کرزی سر جای مه شنده  مره چند سال پیش خدا خبر که چند دالر داده بودوم مره خلیلی سر جای مه شنده بود د او وختا کریم خلیلی که سر شی سر ....استه رافته ده  دلندن وقتی شنیدوم خلیلی پس امده عر فانی ظفر شریف را جواب داده گفته کرزی که استه دیگه مره خلیلی گفت بیشی د جایخو...

ظفر شریف بیبخت قاغاز خو گرفته پس امده د پایتخت اوغانستان خدا خبر دیگه که رافت د بیخ کرزی یا نرافت  الی پیسم شینیدوم که عر فانی استعفا موگه که چیز موگه انو رقم کیده خدا خبر که ظفر شریف سر شی روز شده الی موگه استعفا مونوم  د دل خو شاید جور کیده که این دفه کادید د پارلمان کنوم او بیبخت عر فانی مه شنیدوم که تو د ارد فروشی های غزنی شریک استی یک شهرک د نام تو استه د کابل که ار بیسوه موگه که نمره موگه د دالر فروش و خرید موشه  یک نفر دیگه  که جاسوس از مه استه د جاغوری موگوفت ارد ها و گندوم ها که حق مردم غریب بیچاره مظلوم استه از طرف خارجی یا و داخلی یا کمک موشه روز د کدام تا موشه شاو د نانوای صوفی قمبر سودا موشه او بیبخت تا خود تو زینده استی بچه نوسه کواسه تو ره بس استه د گور خو که تو نموبری که این دفه بلده پارلمان نولخو چرب کیده بیلو یگو بیبخت دیگه مال مردم خور بوره د پارلمان ادم با خدا که د پارلمان رافته نمیتنه......

دوستای عزیز اینی بود اولین درد دل ازمه  مگه  مه درد دل مه زیاد استه تصمیم دیروم ارچی ادم بد خونخوار حق مردم خور ادمای زشت وبی خدا که رحم د دل ندره مانند ادمهای که مه نام شی ره از جاسوسخو پر سان کیدوم  مانند  الحاج عرفانی الحاج واسق  لومان الحاج حکیم نیازی چهیل باغتو الحاج ملا سلمان چهیل باغتو الحاج عباسی پاتو جنرال باشی حبیب انگوری قومندان موسی  وامسال اینها که مردم از مو و شومو سالهای زیاد ظلم و بی عدالتی کیده بیاید  قد از مه هم دیست شونید نام ادمهای ظالم خاین سودخوران سر مایه داران که هم دست و همایت کننده انها است مانند الحاج ارباب قربان زیبو کیل که خانه شی دسیازیمی استه  الی او هم از خاطر که پیسه دار استه و بچه شی ماون عر فانی استه قد بادی گاد زیبونخو کیل کیل کده میگیرده  

ازمه پر سان نکید که استو نام از مه چیز استه یا مه پر سان کنوم نام از شیمو چیز استه مهیم ای استه که احساس داشته باشید راسشی مه ترس موخروم ازی ظالمای خونوار که د ایچ کس رحم ندره ما که دور استوم اگر بوفامه باز اته مره اذیت مونه شومو هم ترس بوخرید ار خبر جنایت خیانت و....داشتید از ادرس انترنتی نا شناخته که خود از مه هیچ نفاموم و نشناسوم که شومو که بودی که بلده از مه جاسوسی کدین اما گردون شیم  بسته که خبر راس راس بلده مه جاسوسی کنید نه دور از واقیت را  از روی دشمنی شخصی  اودور زاده گی بین فامیل قریه کسی را نام بد نسازید و تا جای که از دیست از مه پوره باشد پیش ازیکه خبر یا مطلب کسی را د وبلاک جاسوس جاغوری قرار بیدوم در باره هر مطلب جداگانه پر سان مونوم از یگو نفر جاسوس دیگه اگر بوفاموم راس نیسته باز د نیزدیگ جاسوم نمیلوم شوموره د سر اته شوم قسم استه که راس بوگید که ظالمای وطن سر شی سر خوک وری شیو بومنه امونای که ظلم مونه  خیانت مونه جنایت مونه مال مردم ره موخره چور و چپاول مونه فایده خوری مونه وهر کار بد زشت نا پسند که در دین مقدس اسلام روا نیسته .

یاد شوم باشه که هدف از مو و شیمو معرفی ادمهای بد و دفاع از حق مردم غریب بیچاره و برقراری عدالت اجتماعی فرهنگی اخلاقی برچیدن فساد وهزار هزار بد بختی مشکلات ............که دامنگیر مردم است نه بد نام ساختن شخصیت های علمی فرهنگی سیاسی اجتماعی و غیره که ضرر انها به مردم غریب نرسیده باشد  انسانهای شایسه پاک وخوب باشد.

ای بود اولین داشته جاسوس .......

 

منتظیر مطالب بعدی باشید بزودی...........................

اگر دوست دارید با چهره و شخصیت ها و گرگ های انسان نما در جاغوری اشنا شوید پس جاسوس را بیاد داشته باشید  با تولد جاسوس دیگر پرده از چهره های انسان نما ها  خاینان جانیان و جنایت کاران که کار شان بازی با سرنوشت چند دهه ظلم ستم بد بختی و بیچارگی افراد بی پناه است غصب مال مردم خوردن سود رشوت ووووووووووووووووو...
همه را در وبلاگ جاسوس جاغوری ببنید
www.jasosjaghori.blogfa.com  جاسوس منتظیر اخبار داغ و ارسال مطالب که نشان دهنده جنایت و خیانت ظلم بی بند باری و.................باشد از شما دوستان توقع همکاری دارد امیدوارم ساسوس را یاری نمایدتا پرده از چهره کثیف انها برداشته شود پس بیاید در وبلاگ جاسوس جاغوری با هم همکار باشیم
این وبلاگ را به دیگر دوستان تان نیز معرفی نماید 
+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و هفتم اردیبهشت 1389ساعت 18:28  توسط افشاگر  |